Vstupné vyšetrenie a diagnostika

Cena ZP Cena bez ZP
Vstupná konzultácia 25 eur 25 eur
Estetické alebo implantológické vyšetrenie 30 eur 30 eur
Potvrdenie na žiadosť pacienta 5 eur 5 eur
Konziliárne vyšetrenie 10 eur 10 eur
RVG ( digitálny RTG snímok ) 10 eur 15 eur
OPG ( digitálny ortopantomogram) 20 eur 30 eur
CT ( 3D RTG ) 50 eur 50 eur
Skúška vitality zuba 5 eur 5 eur

Dentálna hygiena

Cena ZP Cena bez ZP
Komplexná dentálna hygiena + Optragate 50 eur 80 eur
Subgingiválne čistenie kyretami 1 segment 25 eur 25 eur
Komplexná dentálna hygiena u detí do 15 rokov 25 eur 50 eur
Bielenie zubov - ambulantné 200 eur 200 eur
Bielenie zubov - domáce 80 eur 80 eur
Pečatenie fisúr 1 zub 15 eur 15 eur

Záchovná stomatológia a endodoncia

Cena ZP Cena bez ZP
Anestézia infiltračná alebo zvodová 15 eur 15 eur
Anestézia intraligamentózna 15 eur 15 eur
Topická anestézia 5 eur 5 eur
Rajský plyn (inhalačná sedácia), dospelý do 30 min 50 eur 50 eur
Rajský plyn (inhalačná sedácia), dieťa do 30 min 35 eur 35 eur
Rajský plyn (inhalačná sedácia), ďalších 30 min 35 eur 35 eur
Odstránenie amalgámovej výplne 7 eur 7 eur
Použitie koferdamu 10 eur 10 eur
Použitie Optragate 5 eur 5 eur
Výplň fotokompozitná 1-plôšková 45 eur 60 eur
Výplň fotokompozitná 2-plôšková 60 eur 70 eur
Výplň fotokompozitná 3-plôšková 70 eur 90 eur
Kompozitná rekonštrukcia zuba 75 eur 100 eur
Výplň skloionomerný cement 35 eur 45 eur
Fotokompozitná výplň na mliečny zub 1 - plôška 35 eur 45 eur
Fotokompozitná výplň na mliečny zub 2 - plôšky 45 eur 55 eur
Fotokompozitná výplň na mliečny zub 3 - plôšky 55 eur 65 eur
Prekrytie drene MTA 20 eur 20 eur
Výplach, prečistenie, Ca hydroxid - 1kanálik 25 eur 35 eur
Opakovaný výplach koreňových kanálikov 15 eur 15 eur
Koreňová výplň 1 kanálik 35 eur 45 eur
Preendodontická dostavba 20 eur 20 eur
Reendodoncia (odstránenie starej koreňovej výplne) 1 kanálik 25 eur 25 eur
Reendodoncia komplikovaná 1 kanálik 35 eur 35 eur
Zatvorenie perforácie, apexifikácia s použitím MTA 45 eur 45 eur
Odstránenie zalomeného nástroja v kanáliku 70 eur 70 eur
Odstránenie čapu 50 eur 50 eur

Dentálna protetika

Cena ZP Cena bez ZP
Vyhotovenie záhryzovej dlahy 100 eur 100 eur
Wax-up a mock-up 1- zub 20 eur 20 eur
Odtlačok A-silikón 20 eur 20 eur
Odtlačok C- silikón alebo alginát 15 eur 15 eur
Skenovanie zubov (1 čeľusť) 20 eur 20 eur
Korunka provizórna 3D vytlačená (člen) 50 eur 50 eur
Korunka provizórna zhotovená v ambulancii (člen) 30 eur 30 eur
Korunka provizórna na implantát 120 eur 120 eur
Dostavba zuba 50 eur 50 eur
Dostavba zuba so skleneným čapom 80 eur 80 eur
Liata čapová dostavba 80 eur 80 eur
Opakovaná fixácia protetickej práce 1 člen 15 eur 15 eur
Adhezívna fixácia protetickej práce 1 člen 20 eur 20 eur
Sňatie fixnej náhrady (rozpílenie a sňatie korunky 1 člen) 15 eur 15 eur
Korunka kovokeramická alebo 3D vytlačená 220 eur 220 eur
Inlay, onlay, overlay celokeramický 260 eur 260 eur
Korunka zirkónová alebo celokeramická štandard 330 eur 330 eur
Korunka zirkónová alebo celokeramická vysokoestetická 350 eur 350 eur
Keramická fazeta 340 eur 340 eur
Korunka na počkanie alebo do 24 hodín 380 eur 380 eur
Medzerník 90 eur 90 eur
Snímateľná náhrada celková 300 eur 300 eur
Snímateľná náhrada čiastočná (prvky sa pripočítavajú) 270 eur 270 eur
Priebežná spona na 1 zub 11 eur 11 eur
Liata spona 45 eur 45 eur
Výstužná sieťka do protézy 27 eur 27 eur
Skeleta 200 eur 200 eur
Rebazácia snímateľnej náhrady 100 eur 100 eur

Chirurgické zákroky

Cena ZP Cena bez ZP
Použitie elektrokautera 15 eur 15 eur
Použitie luxátorov a periotomov 20 eur 20 eur
Použitie fyziodispenzéra 50 eur 50 eur
Použitie piezochirurgického nástroja 90 eur 90 eur
Extrakcia jednokoreňového zuba - 50 eur
Extrakcia viackoreňového zuba - 60 eur
Komplikovaná extrakcia - 80 eur
Chirurgická extrakcia zuba múdrosti - 120-150 eur
Uzáver oroantrálnej komunikácie - 80 eur
Sutúra 10 eur 10 eur
Zakrytie recesiu ďasna s použitím CTG (1- 3 zuby) 200 eur 200 eur
Gingivektómia 1-2 zuby 20 eur 20 eur
Gingivoplastika 1-2 zuby 50 eur 50 eur
Laloková parodontologická operácia s kyretážou koreňa za 1 segment 150 eur 150 eur
Vestibuloplastika + FGG (1/2 čeľuste) 150 eur 150 eur
Plastika frenúl 60 eur 60 eur
Kontrola, revízia po ošetrení v inej ambulancii 15 eur 15 eur

Implantológia

Cena ZP Cena bez ZP
Zavedenie zubného implantátu Inno (Južná Kórea) 550 eur 550 eur
Zavedenie zubného implantátu DIO (aktivácia UV) 600 eur 600 eur
Chirurgická šablóna 100 eur 100 eur
Individuálny abutment 100 eur 100 eur
Multiunit abutment 100 eur 100 eur
Odkrytie implantátu, vhojovací valček 60 eur 60 eur
Korunka na implantáte štandard 450 eur 450 eur
Korunka na implantáte estetická 500 eur 500 eur
Korunka na implantáte na počkanie alebo do 24 hodin 550 eur 550 eur
Kompozitný mostík All-on-4, All-on-6 2200 eur 2200 eur
Keramický mostík All-on-4, All-on-6 3200 eur 3200 eur
Provizórny mostík All-on-4, All-on-6 650 eur 650 eur
Ball-attachment (spevnenie protézy) 1ks 200 eur 200 eur
Sonator-attachment (spevnenie protézy) 1ks 250 eur 250 eur

Augmentácia kosti

Cena ZP Cena bez ZP
PRF 100 eur 100 eur
Okamžitá implantácia 50 eur 50 eur
Socket preservation 100 eur 100 eur
Sinus lifting krestálna metóda 250 eur 250 eur
Sinus lifting laterárna metóda 400 eur 400 eur
Augmentácia kosti (1 úsek) 400 eur 400 eur
Augmentácia ďasna pri implantáte s použitím CTG 100 eur 100 eur
3D vytlačený model pre augmentáciu 50 eur 50 eur
Odber autologíckej kosti frézou 70 eur 70 eur
Odber kostného štepu 120 eur 120 eur
Xenograft 0,25g 50 eur 50 eur
Xenograft 0.5g 75 eur 75 eur
Xenograft 1g 100 eur 100 eur
Xenograft bloček 10x10x10 170 eur 170 eur
Allograft 0.25g 70 eur 70 eur
Allograft 0.5g 90 eur 90 eur
Allograft 1.5g 180 eur 180 eur
Titánová sieťka 70 eur 70 eur
Membrána kolagénová malá 50 eur 50 eur
Membrána kolagénová veľká 70 eur 70 eur
Membrána nerezorbováteľna PTFE malá 65 eur 65 eur
Membrána nerezorbováteľna PTFE veľká 100 eur 100 eur
Membrána kortikálna 130 eur 130 eur

Ostatné služby

Cena ZP Cena bez ZP
Transfer letisko Bratislava 50 eur 50 eur
Transfer letisko Viedeň 75 eur 75 eur

Platnosť od 01.03.2023. Akceptujeme platbu kartou

Be Healthy s.r.o.

Záleží nám na Vašom úsmeve

Kontaktujte nás