Vstupné vyšetrenie a diagnostika

Cena ZP Cena bez ZP
Vstupná konzultácia 30 eur 30 eur
Estetické alebo implantológické vyšetrenie 35 eur 35 eur
Potvrdenie na žiadosť pacienta 5 eur 5 eur
Konziliárne vyšetrenie 15 eur 15 eur
RVG ( digitálny RTG snímok ) 12 eur 17 eur
OPG ( digitálny ortopantomogram) 20 eur 30 eur
CT ( 3D RTG ) 50 eur 50 eur
Skúška vitality zuba 7 eur 7 eur

Dentálna hygiena

Cena ZP Cena bez ZP
Komplexná dentálna hygiena + Optragate 50 eur 80 eur
Subgingiválne čistenie kyretami 1 segment 25 eur 25 eur
Komplexná dentálna hygiena u detí do 15 rokov 25 eur 50 eur
Bielenie zubov - ambulantné 220 eur 220 eur
Bielenie zubov - domáce 85 eur 85 eur
Pečatenie fisúr 1 zub 15 eur 15 eur

Záchovná stomatológia a endodoncia

Cena ZP Cena bez ZP
Anestézia infiltračná alebo zvodová 15 eur 20 eur
Anestézia digitálne podávaná 20 eur 25 eur
Topická anestézia 7 eur 7 eur
Odstránenie amalgámovej výplne 10 eur 10 eur
Použitie koferdamu 10 eur 10 eur
Použitie Optragate 7 eur 7 eur
Výplň fotokompozitná 1-plôšková 45 eur 60 eur
Výplň fotokompozitná 2-plôšková 60 eur 70 eur
Výplň fotokompozitná 3-plôšková 70 eur 90 eur
Kompozitná rekonštrukcia zuba 80 eur 105 eur
Výplň skloionomerný cement 40 eur 50 eur
Fotokompozitná výplň na mliečny zub 1 - plôška 40 eur 50 eur
Fotokompozitná výplň na mliečny zub 2 - plôšky 50 eur 60 eur
Fotokompozitná výplň na mliečny zub 3 - plôšky 60 eur 70 eur
Prekrytie drene MTA 20 eur 20 eur
Výplach, prečistenie, Ca hydroxid - 1kanálik 25 eur 35 eur
Opakovaný výplach a prečistenie koreňových kanálikov 20 eur 20 eur
Koreňová výplň 1 kanálik 40 eur 50 eur
Preendodontická dostavba 20 eur 20 eur
Reendodoncia (odstránenie starej koreňovej výplne) 1 kanálik 30 eur 30 eur
Reendodoncia komplikovaná 1 kanálik 40 eur 40 eur
Zatvorenie perforácie, apexifikácia s použitím MTA 50 eur 50 eur
Odstránenie zalomeného nástroja v kanáliku 90 eur 90 eur
Odstránenie čapu 50 eur 50 eur

Dentálna protetika

Cena ZP Cena bez ZP
Wax-up a mock-up 1- zub 20 eur 20 eur
Odtlačok A-silikón 25 eur 25 eur
Odtlačok C- silikón alebo alginát 20 eur 20 eur
Vyhotovenie záhryzovej dlahy PMMA 130 eur 130 eur
Skenovanie zubov (1 čeľusť) 20 eur 20 eur
Korunka provizórna PMMA dlhodobého použitia (člen) 55 eur 55 eur
Korunka provizórna zhotovená v ambulancii alebo 3D vytlačená (člen) 33 eur 33 eur
Korunka provizórna na implantát 120 eur 120 eur
Dostavba zuba pod korunku 55 eur 55 eur
Dostavba zuba pod korunku s FRC čapom 80 eur 80 eur
Liata čapová dostavba 85 eur 85 eur
Opakovaná fixácia protetickej práce 1 člen 20 eur 20 eur
Adhezívna fixácia protetickej práce 1 člen 25 eur 25 eur
Sňatie fixnej náhrady (rozpílenie a sňatie korunky 1 člen) 20 eur 20 eur
Inlay, onlay, overlay celokeramický 280 eur 280 eur
Korunka anatomická zirkónová alebo celokeramická 340 eur 340 eur
Korunka vrstvená zirkónová alebo celokeramická (ma predné zuby) 360 eur 360 eur
Keramická fazeta 360 eur 360 eur
Korunka na počkanie alebo do 24 hodín 380 eur 380 eur
Medzerník 120 eur 90 eur
Snímateľná náhrada celková 400 eur 520 eur
Snímateľná náhrada čiastočná (prvky sa pripočítavajú) 350 eur 470 eur
Priebežná spona na 1 zub 15 eur 15 eur
Liata spona 60 eur 60 eur
Výstužná sieťka do protézy 50 eur 50 eur
Skeleta 250 eur 250 eur
Rebazácia snímateľnej náhrady 100 eur 100 eur

Chirurgické zákroky

Cena ZP Cena bez ZP
Resekcia koreňového hrotu alebo replantácia s retrográdnym plnením MTA viackoreňový zub 160 eur 210 eur
Resekcia koreňového hrotu alebo replantácia s retrográdnym plnením MTA jednokoreňový zub 120 eur 170 eur
Ošetrenie ďasna elektrokauterom 17 eur 17 eur
Použitie luxátorov a periotomov 20 eur 20 eur
Použitie fyziodispenzéra 50 eur 50 eur
Použitie piezochirurgického nástroja 90 eur 90 eur
Extrakcia jednokoreňového zuba - 50 eur
Extrakcia viackoreňového zuba - 60 eur
Komplikovaná extrakcia - 80 eur
Chirurgická extrakcia alebo extrakcia zuba múdrosti - 120-150 eur
Použitie PRF technológii 100 eur 100 eur
Uzáver oroantrálnej komunikácie - 90 eur
Sutúra 15 eur 15 eur
Zakrytie recesiu ďasna s použitím CTG (1- 3 zuby) 250 eur 250 eur
Gingivektomia (1-2 zuby) 25 eur 25 eur
Gingivoplastika 1-2 zuby 50 eur 50 eur
Laloková parodontologická operácia s kyretážou koreňa za 1 segment 180 eur 180 eur
Egalizácia alveolárneho výbežku (do 1/2 čeľuste) 90 eur 130 eur
Vestibuloplastika + FGG (1/2 čeľuste) 150 eur 150 eur
Plastika frenúl 70 eur 70 eur
Kontrola, revízia, ošetrenie alveolitídy 15 eur 15 eur

Laserové ošetrenie

Cena ZP Cena bez ZP
Laserová frenuloplastika 70 eur 70 eur
Ošetrenie sliznice laserom (herpes, afty) 20 eur 20 eur
Laserová biostimulácia - kvadrant 40 eur 40 eur
Ošetrenie periimplantitídy laserom 45 eur 45 eur
Ošetrenie parodontálnych vačkov laserom 20 eur 20 eur
Excízia benígnych nádorov laserom 50 eur 65 eur
Laserová retrákcia ďasna 1 zub 10 eur 10 eur
Laserová vestibuloplastika 1 segment 80 eur 80 eur
Laserová gingivektomia 25 eur 25 eur

Implantológia

Cena ZP Cena bez ZP
Zavedenie zubného implantátu Inno (Južná Kórea) 600 eur 600 eur
Zavedenie zubného implantátu DIO (aktivácia UV) 600 eur 600 eur
Chirurgická šablóna 100 eur 100 eur
Individuálny abutment 120 eur 120 eur
Multiunit abutment 120 eur 120 eur
Odkrytie implantátu, vhojovací valček 70 eur 70 eur
Korunka na implantáte vrstvená (na predné zuby) 500 eur 500 eur
Korunka na implantáte štandard 450 eur 450 eur
Korunka na implantáte na počkanie alebo do 24 hodin 550 eur 550 eur
Hybrid mostík PMMA All-on-4, All-on-6 2800 eur 2800 eur
Hybrid mostík zirkón All-on-4, All-on-6 3500 eur 3500 eur
Provizórny mostík All-on-4, All-on-6 700 eur 700 eur
Ball-attachment (spevnenie protézy) 1ks 200 eur 200 eur
Sonator-attachment (spevnenie protézy) 1ks 250 eur 250 eur

Augmentácia kosti

Cena ZP Cena bez ZP
Okamžitá implantácia (bez materiálu) 50 eur 50 eur
Socket preservation (bez materiálu) 100 eur 100 eur
Sinus lifting krestálna metóda (bez materiálu) 250 eur 250 eur
Sinus lifting laterárna metóda (bez materiálu) 450 eur 450 eur
Augmentácia kosti (1 segment bez materiálu) 450 eur 450 eur
Augmentácia ďasna pri implantáte s použitím CTG 150 eur 150 eur
3D vytlačený model pre augmentáciu 50 eur 50 eur
Odber autologíckej kosti frézou 70 eur 70 eur
Odber kostného bloku 120 eur 120 eur
Xenograft 0,25g 78 eur 78 eur
Xenograft 0.5g 98 eur 98 eur
Xenograft 1g 150 eur 150 eur
Xenograft bloček 10x10x10 170 eur 170 eur
Allograft 0.25g 70 eur 70 eur
Allograft 0.5g 90 eur 90 eur
Allograft 1.5g 180 eur 180 eur
Individuálna CAD/CAM titánová sieťka 170 eur 170 eur
Membrána kolagénová malá 50 eur 50 eur
Membrána kolagénová veľká 70 eur 70 eur
Membrána kortikálna 140 eur 140 eur
Membrána nerezorbováteľna PTFE malá 80 eur 80 eur
Membrána nerezorbováteľna PTFE veľká 120 eur 120 eur
Použitie fixačnej skrutky (za 1 ks) 13 eur 13 eur

Ostatné služby

Cena ZP Cena bez ZP
Transfer letisko Bratislava 60 eur 60 eur
Transfer letisko Viedeň 90 eur 90 eur

Platnosť od 01.01.2024. Akceptujeme platbu kartou

Be Healthy s.r.o.

Záleží nám na Vašom úsmeve

Kontaktujte nás